Счетоводна кантора "Адис Финанс" ООД

Цени
Цени за месечен абонамент.

Вид клиентиЦена за фирми нерег. по ДДСЦена за фирми рег. по ДДС
Фирми с до 20 документа месечно100 лв.160 лв.
Фирми с от 21 до 80 документа месечно140 лв.250 лв.
Фирми с от 81 до 200 документа месечно200 лв.350 лв.

Фирми с над 200 документа месечно

по договарянепо договаряне


Забележки:
 • Горните цени се отнасят за фирми с до 3 човека персонал. При по-голям персонал се добавят 10 лева за всяко следващо лице.
 • Регистрираните фирми в системата ИНТРАСТАТ заплащат допълнителна такса според ценоразпира за Интрастат.
 • Цените са в лева без ДДС.
 • Всички цени са ориентировачни. Конкретните цени на счетоводните услуги се договарят поотделно с всеки клиент според характера на фирмената дейност, оборота и документооборота.
Услуги включени в месечния абонамент:

Счетоводство:
 • Обработване на покупни и продажни фактури за месеца;
 • Изготвяне на дневници за покупките, продажбите и справка-декларация, съгласно ЗДДС;
 • Обработка на извлеченията от банковите сметки на дружеството;
 • Обработка на отчетите от касовите апарати на дружеството;
 • Начисляване на амортизации;
 • Изготвяне на ДАП и САП;
 • Обработка на документи за командировка;
 • Обработка на други документи, касаещи текущата дейност на дружеството /договори за наем, договори за юридически услуги, нотариални такси и др;
 • Подготвяне на документи за насрещни проверки на клиента пред ТД на НАП.
Личен състав и работни заплати:
 • Изготвяне на платежни ведомости;
 • Изготвяне на платежни нареждания за осигурителните вноски и ДОД;
 • Изготвяне на декларация 1 и декларация 6;
 • Подаване на декларация 1 и декларация 6 в НАП;
 • Изготвяне на трудови договори;
 • Изготвяне на допълнителни споразумения към трудовите договори;
 • Изготвяне и подаване на уведомления, съгласно чл. 62, ал. 4 от КТ;
 • Изготвяне на длъжностни характеристики на работниците и служителите;
 • Регистриране на болничните листове на работниците и служителите;
 • Изготвяне на трудови книжки на работниците и служителите;
 • Заверяване на трудови книжки на работниците и служителите;
 • Изготвяне на УП 2, УП 3 на работниците и служителите;
 • Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения.
Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
 • Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО
 • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
Счетоводни консултации
  • Консултация за данъчно планиране на дейността
  • Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка
  • Консултации отностно легално оптимизиране на данъците
  • Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
  • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси
  • Консултации по валутното законодателство
  • Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК
  • Консултиране и съдействие при регистриране на компания
  • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
  • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база
  Данъчна защита
  • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации
  • Подготовка на платежни нареждания за данъци
  • Подготовка на данъчни справки и уведомления
  • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация
  • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки - общи, тематични и насрещни
  • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК
  Административни и други услуги
  • организиране на счетоводната отчетност в офиса на клиента;подаване на: интрастат декларации, VIES декларации; справки в БНБ, съгласно Валутния закон;
  • декларации, съгласно ЗМДТ; декларации, съгласно ЗДДФЛ; заявления в НАП за липсата или наличието на вземания и задължения;
  • изготвяне на документи, подаване и получаване на актуално състояние на клиента;
  • заверяване на осигурителен стаж на клиента;
  • изготвяне на: документи за получаване на банков кредит от клиента; междинни счетоводни отчети, по искане на клиента;
  • регистрация, пререгистрация и дерегистрация, съгласно ЗДДС; регистрация на касов апарат.
  • разработване на бизнес планове по искане от клиента;
  • организация и извършване на независим финансов одит (счетоводна кантора "АДИС ФИНАНС" ООД работи с изключително компетентни регистрирани одитори)и др.

  Допълнителни услуги– които не се включват към месечния абонамент.
  1

  Годишно данъчно и счетоводно приключване

  1 месечна такса

  2

  Обработка на стари периоди за годишно приключване.

  30-50 % от месечната такса за всеки стар месец

  3

  Междинни счетоводни отчети (Баланс, ОПР и ОПП).

  30 % от месечната такса

  4

  Данъчни ревизии

  2 % от възстановения данък или осигуровки (когато такива се възстановяват), но не по-малко от 200 лв.

  5

  Счетоводни одити

  1 месечна такса

  6

  Проверки от институциите /насрещна проверка по ДДС

  200 лв. за всеки отделен случай

  7

  Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения

  20 лв. + държавни такси, за всеки отделен случай

  8

  Внасяне на суми и платежни нареждания в банката на клиента

  20 лв. за всеки отделен случай

  9

  Попълване и заверка на осигурителна книжка за 1 година (за самоосигуряващо се лице)

  100 лв. на всеки отделен случай

  10

  Издаване на фактури от името на клиента

  1.50 лв. (от 1-50 фактури); 1 лв. (от 50 до 100 фактури); 0.50 лв. (от 100 фактури нагоре)

  12

  Регистрация, пререгистрация и дерегистрация съгласно ЗДДС

  200 лв.

  13

  Счетоводни и данъчни консултации

  50 лв./час.

  14

  Годишно счетоводно и данъчно приключване - за фирма, която не извършва дейност

  100 лв./годишно

  15

  Подаване на месечна справка-декларация по ЗДДС - за фирма, която не извършва дейност

  30 лв./месечно

  16

  Изготвяне на документи за кандидатстване за заеми/лизинг

  200 лв.

  17

  Документи за подновяване на заеми

  200 лв.

  19

  Вземане на документи от офиса на клиента

  50 лв. за до 3 посещения месечно

   

  N

  Услуги

  Цена

  1

  Годишно данъчно и счетоводно приключване

  1 месечна такса

  2

  Обработка на стари периоди за годишно приключване.

  30-50 % от месечната такса за всеки стар месец

  3

  Междинни счетоводни отчети (Баланс, ОПР и ОПП).

  30 % от месечната такса

  4

  Данъчни ревизии

  2 % от възстановения данък или осигуровки (когато такива се възстановяват), но не по-малко от 100-200 лв.

  5

  Счетоводни одити

  1 месечна такса

  6

  Проверки от институциите /насрещна проверка по ДДС

  от 100 до 200 лв. за всеки отделен случай

  7

  Актуално състояние и Удостоверение за липса на данъчни задължения

  20 лв. + държавни такси, за всеки отделен случай

  8

  Внасяне на  суми и платежни нареждания в банката на клиента

  20 лв. за всеки отделен случай

  9

  Попълване и заверка на осигурителна книжка за 1 година (за самоосигуряващо се лице)

  25 лв. на всеки отделен случай

  10

  Издаване на фактури от името на клиента

  1.50 лв. (от 1-50 фактури); 1 лв. (от 50 до 100 фактури); 0.50 лв. (от 100 фактури нагоре)

  12

  Регистрация, пререгистрация и дерегистрация съгласно ЗДДС

  100-200 лв.

  13

  Счетоводни и данъчни консултации

  20 лв./час.

  14

  Годишно счетоводно и данъчно приключване - за фирма, която не извършва дейност

  50 лв./годишно

  15

  Подаване на месечна справка-декларация по ЗДДС - за фирма, която не извършва дейност

  20 лв./месечно

  16

  Изготвяне на документи за кандидатстване за заеми/лизинг

  200 лв.

  17

  Документи за подновяване на заеми

  200 лв.

  19

  Вземане на документи от офиса на клиента

  30 лв. за до 3 посещения месечно

   

   

   


   

  Бързи Връзки