Счетоводна кантора "Адис Финанс" ООД

За нас

 

 

Счетоводна кантора "Адис финанс" ООД е създадена 2003г. с предишното си име "Илиева Такс Консулт" ЕООД със 100% частен капитал. През 2008г. фирмата се трансформира в сегашната си форма, като използва допълнителни частни инвестиции за да бъде гарант за ползотворно сътрудничество със своите клиенти и партньори.

 

CV на Управителя

 

 

Име:  СНЕЖКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА

Телефон:  0888 79 67 16

Тел./Факс:  434 19 10

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ:

o Дати (от-до):  06.2004г. - до момента

o Име и адрес на работодателя:  АДИС Финанс ООД - София
o Вид на дейността или сферата на работа:  Счетоводни услуги и данъчни консултации, експертни оценки към СГС, ликвидация на фирми.
o Заемана длъжност:  Управител /Собственик/
--------------------
o Дати (от-до):  2000г. - 06.2004г.
o Име и адрес на работодателя:  Булриб Рибарица ООД - София
o Вид на дейността или сферата на работа:  Производство и търговия на риба и рибни продукти
o Заемана длъжност:  Главен счетоводител
--------------------
o Дати (от-до):  1996г. - 2000г.
o Име и адрес на работодателя:  БГ Терм ООД - София
o Вид на дейността или сферата на работа:  Внос и търговия на ОиВ компоненти
o Заемана длъжност:  Главен счетоводител
--------------------
o Дати (от-до):  1991г. - 1996г.
o Име и адрес на работодателя:  Община "ЛОЗЕНЕЦ" - София
o Заемана длъжност:  Главен счетоводител
--------------------
o Дати (от-до):  1984г. - 1991г.
o Име и адрес на работодателя:  Община "Ново Село" - област Видин
o Заемана длъжност:  Главен счетоводител

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:

o 2006г.-2006г.
o Национален Експертен Център - София
o "Съдебен Експерт 196/2006г."
o Съдебен Експерт по счетоводни експертизи
--------------------
o 2001г. - 2002г.
o ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ Университет "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ" - Стопански факултет
o Магистър по счетоводство и контрол
o Магистър
--------------------
o 1998г. - 2001г.
o Нов Български Университет - София
o Бакалавър по икономика и бизнесадминистрация
o Бакалавър
--------------------
o 1975г. - 1979г.
o Математическа гимназия - Видин
o Средно образование

НЯКОЛКО ДУМИ ЗА САМООЦЕНКА:


ЦЯЛАТА МИ АКТИВНА ДЕЙНОСТ, КАТО РЪКОВОДИТЕЛ НА МОИТЕ ЕКИПИ, МИ E ПОМОГНАЛA ДА ИЗГРАДЯ УМЕНИЯ И СЪМОЧУВСТВИЕ НА ОТГОВОРНА И ДИСЦИПЛИНИРАНА ЛИЧНОСТ.

 

Бързи Връзки